Յուշամատեան – A Memoir on the Occasion of the 175th Anniversary of the AEC

Amaaadmin/ June 29, 2021/ AEWC, Armenian, Church, News, Uncategorized

This year marks the 175th Anniversary of the founding of the Armenian Evangelical Church (AEC)

We praise God for the 175 years’ service and ministry of the AEC within the Armenian people

Executive Director of the Armenian Evangelical World Council, Rev. Dr. Vahan H. Tootikian edited and launched the commemorative publication of a memoir entitled, “Houshamadyan (Յուշամատեան) on the Occasion of the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church.

Read book review by AMAA Executive Director/CEO Zaven Khanjian


Այս տարի կը լրանայ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիի (ՀԱԵ) հիմնադրութեան 175-ամեակը։

Փառք կու տանք Աստուծոյ մեր ազգին մէջ ՀԱԵ 175 տարուայ ծառայութեան համար։

Յիշարժան Յոբելեանի առիթով՝ Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի Գործադիր Տնօրէն Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեանը խմբագրեց եւ կեանքի կոչեց ՀԱԵ 175-ամեակի Յոբելինական Յանձնախումբի ծրագիրներէն մէկը՝ «Յուշամատեան Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ՝ 175-ամեայ Տարեդարձին Առիթով» խորագրով Յուշամատեանը։

Այս ե-նամակով ձեզի կը ներկայացնենք Յուշամտեանի էլէկտորնային տարբերակը, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Գործադիր Տնօրէն՝ Զաւէն Խանճեանի գրախօսականին հետ մէկտեղ։

Share this Post